Etusivu » rekisteriseloste

rekisteriseloste

Vain Yksi

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ

Vain Yksi

Y-tunnus: 3091237-7

Osoite: Tuulihaukantie 1B12, 90250, Oulu

Sähköposti: asiakaspalvelu@vainyksi.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sarfraz Afzal

REKISTERIN NIMI:

Vain Yksi-asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vain Yksi-asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinointitutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisätää seuraavat tiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan varauksen tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot) ja yhteydenotot.

Yritysten osalta lisäksi seuraavat tiedot: Yrityksen nimi ja y-tunnus

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. varauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN LUOVUTUS JA NIIDEN SUOJAUS

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien, kuten palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi yhteydessä, maksamattomien sakkojen ja/tai laskujen perimiseksi, varkaus ja/tai vahinkotapauksissa sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.  Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Vain Yksi säilyttää asiakkaidensa henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa henkilörekisteristämme, siltä osin kuin ne ovat tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta vanhentuneet tai virheelliset.  Em. kiellot ja pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Vain Yksi, Tuulihaukantie 1B12, 90250 Oulu, Finland.

Shopping Cart
Scroll to Top